“El treball del Joan Pérez i Ventayol i el Vicenç Ruiz és un document imprescindible per a qui vulgui assolir una transparència a fons; no pas de façana i propagandística, sinó coherent amb les fonts originals i autèntiques de les quals emana la informació pública. De ben segur que n’aprendreu coses ben noves i mai dites, i us sorprendrà com els arxius han iniciat un camí de retorn cívic: un camí per portar a mans del ciutadà la informació que fins ara han custodiat i gestionat.

Degusteu aquest treball perquè és excel·lent, i afanyem-nos a obrir els debats més valents perquè la informació pública arribi als ciutadans més ràpidament i amb més qualitat i garanties que fins ara. I obrim-lo sense embuts, sense límits. En el marc social de construcció d’un nou país, cal exigir que l’accés a la informació sigui una autèntica clau de volta, tal com passa a les democràcies més avançades.”

Joan Soler Jiménez

President de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

Compra aquest e-single!