Dossier del Síndic de Greuges del Parlament danèsCarta síndic danès

Aquesta és la resposta que Diana Coromines (autora de l’e-single Viatge al cor de la bona governança) va obtenir de l’Ombudsmand danès, 7 dies després de fer-li una petició de dret d’accés a la informació. Diana Coromines demanava dues coses:

  • Informació sobre el sou de dos funcionaris: Christian Ougaard i Jacob Berner Moe
  • Accés a documents referents a les despeses d’aquests dos empleats fetes durant el mes d’abril del 2015

El dossier inclou 11 documents (bitllets d’avió, factures, correus electrònics, etc.).

Us oferim la traducció al català de la carta que precedeix el dossier:

Diana Coromines

Petició de dret d’accés a la informació sobre el sou de dos empleats i les seves despeses en viatges oficials i de representació

He rebut el vostre correu electrònic del 13 de maig del 2015. Hi feu una petició de dret d’accés a informació sobre el sou de dos empleats al Gabinet del Síndic de Greuges del Parlament: Christian Ougaard i Jacob Berner Moe. Entenc que l’abast de la vostra petició també inclou informació sobre les despeses en viatges oficials i de representació d’aquests dos funcionaris.

El Síndic de Greuges del Parlament no està afectat per la Llei de la Transparència (paràgrafs 2-6 de la llei núm. 606 del 12 de juny del 2013 sobre la transparència a l’administració pública), però en les peticions de dret d’accés per regla general seguim els principis establerts a la llei.

Per tant, us faig saber que Christian Ougaard té un sou fix de 38.392,83 corones al mes, més un complement de 5602,57 corones per responsabilitat del càrrec i un altre per qualificació, de 3439,88 corones, també mensuals. Jacob Berner Moe té un sou fix de 19.196,42 corones mensuals, un complement per responsabilitat el càrrec de 2801,28 i un altre de 1719,94 per qualificació. En tots dos casos, a dia 1 de maig del 2015.

En relació amb la segona part de la petició, he identificat 11 documents (corresponents a l’abril i el maig del 2015). Us adjunto aquests 11 documents, els quals es refereixen tots ells a Christian Ougaard. No he identificat cap document referit a Jacob Berner Moe. Dels documents identificats en relació amb la vostra petició, cap no ha estat exclòs del dret d’accés a la informació.

 

Ben cordialment,

Christian Øhrslykke Møller

Cap d’Administració